Human Design sistema tai: ir žmogaus dizainas, ir astrologija, ir psichologija, ir bendravimo psichologija, ir santykių psichologija, ir charakterio savybės, ir charakterio tipai, ir vidinis autoritetas, ir savęs pažinimas, ir kiti žmonės, ir apie meilę, ir eksperimentas būti savimi, ir vaikai, ir coaching‘as, ir Lietuva.

Human Design sistema nėra skirta masėms ir niekada nebus. Ji skirta kiekvienam individui atskirai ir pateikia tik jam tinkamą unikalią informaciją. Todėl, ši sistema mus pasiekė visai nesenai, tada, kai žmogus tapo pajėgus ją suvokti ir priimti, tada, kai mes pradėjome suvokti savo asmenybės unikalumą ir nebesitapatinti su masėmis.

Human Design Bodigrafas
        Bodigrafo pavyzdys

Human Design yra senosios Rytų išminties ir moderniųjų Vakarų mokslų sintezė. Senosios Rytų išminties tradicijos: I Ching (kinų Permainų knyga), Hindu čakrų sistema, Astrologija. Moderniųjų Vakarų mokslai: Neutrinų mokslas, Kvantinė fizika, Genetika, Biochemija ir Neurobiologija. Šių žinių sintezės dėka sumodeliuojamas unikalus, jūsų prigimties „portretas“, kuris yra vadinamas bodigrafu (Human Design BodyGraph). Tam reikia jūsų gimimo datos, laiko ir vietos..

Bodigrafe glūdi įgimtas, unikalus žmogaus genetinis kodas, kuris atskleidžia to žmogaus tikrąjį AŠ: jo išskirtines savybes, talentus ir potencialą, stiprybes ir silpnybes, mąstymo ir elgsenos psichologiją. Parodo ne tik, koks tu esi iš tikrųjų, bet ir koks tu tampi veikiant aplinkai, aplinkinių įtakai, tiek gerąja prasme, tiek „melagingojo aš“ prasme. Įvardija sritis, kuriose tave itin stipriai veikia kiti žmonės ir per tai gali augti, semtis išminties arba jaustis žlugdomas.

Kai Human Design specialistas analizuoja tavo „portretą“, aiškiau supranti savo gyvenimo istoriją, sėkmes ir nesėkmes, keistus santykius ar netikėtus pokyčius. Tai padeda suvokti problemų, konfliktų, baimių priežastis, atskleidžia santykių su kitais žmonėmis principus. Be viso to, pateikia tau tavo strategiją, kaip priimti patikimus sprendimus, kaip vadovautis vidiniu autoritetu ir judėti į priekį korektiškai savo autentiškai prigimčiai.

Human Design pradininkas Ra Uru Hu
         Ra Uru Hu

Human Design sistemos pradininkas vardu Ra Uru Hu (kanadietis Robertas Allanas Krakoweris). Šios žinios pasiekė jį mistiniu būdu, kaip kad dauguma žmonijos „mokslinių“ atradimų. Nuo 1987 iki 2011 Ra Uru Hu paskyrė savo gyvenimą šių žinių sisteminimui ir mokymui. Human Design yra visame pasaulyje žinoma sistema, kuriai įvaldyti reikia bent 3 metų nuoseklių studijų ir praktikos. Šis mokslas yra licenzijuojamas ir kainuoja solidžias sumas. Mokytojais – analitikais tampa tie, kuriems tai tinka pagal prigimtį, o visi kiti – gali gilintis tiek, kiek norisi ir naudoti asmeniniais tikslais. Mokytojas – analitikas reikalingas tam, kad surištų į vienumą tūkstančius jūsų unikalios prigimties aspektų ir suteiktų jums suvokimus, įrankius, kaip būtent jums naudingiausia ir išmintinga gyventi save.

“The Human Design System is no a belief system. It does not require that you believe in anything. It is neither stories nor phylosphy. It is a concrete map of the nature of being, maping of your genetic code. This ability to be able to detail the mechanics of our true nature in such depth is obviously profound because it reviels our coplete nature in all its subtleties. Human Design opens the door to the potential of self-love, a love of life and the love of others through understanding” – Ra Uru Hu

Ką tau gali suteikti Human Design konsultacija?

Human Design.LT konsultacijagera dovana sau ir brangiam žmogui, konsultacijoje tu:

  • sužinosi tavo asmeninę gyvenimo strategiją, kaip priimti tau teisingus sprendimus, kaip vadovautis tavo vidiniu autoritetu ir gyventi korektiškai tavo autentiškai prigimčiai;
  • suvoksi savo įgimtą unikalumą, stiprybes, gabumus ir galimybes, todėl drąsiau gyvensi save; 
  • rasi atsakymus į tau rūpimus klausimus apie santykius su artimaisiais, draugais ar kolegomis;
  • tapsi sąmoningesniu, suvoksi, kaip būtent tau išvengti pasipriešinimo, nusivylimo, pykčio, kartėlio ir
    gyventi taikoje su savimi, su aplinka, jaučiant pasitenkinimą ir džiaugsmą.

Kiekvienas ateina su sava istorija ir savais klausimas, ir kiekvienas randa atsakymus.

………………………….

“Tai, kuo tu gali pasikliauti gyvenime, tu niekada nepasikliovei. Tai, kuo tu negali pasitikėti, bandei pasitikėti visą savo gyvenimą. Tai, kuo tu pasitikėjai, niekada nebuvo TU. Tai ką nuolatos stengeisi ignoruoti, visada buvo TU. Pabandyk pasitikėti tikruoju savimi ir pažiūrėk, kas nutiks” – Ra Uru Hu.

“What you can rely on you’ve never relied on in your life. What you can’t trust, you have been trying to trust all your life. What have you been trusting has never been you. What have you been ignoring has always been you. Try to trust what’s really you and see what happens.” – Ra Uru Hu.